Poziv za vložitev prošnje za oprostitev plačila NUSZ

Občinska uprava poziva vse, ki izpolnjujejo pogoje za oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) v letu 2017, kot to določa 16. člen Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 108/2003, 69/2009), da prošnjo za oprostitev skupaj s dokazili predložijo občinski upravi najkasneje do SREDE, 15. februarja 2017. Če do roka vloge za oprostitev ne bodo predložene, bo NUSZ odmerjen po določilih odloka.

Vloga za oprostitev je na voljo na sedežu občine v tajništvu.

Prav tako pozivamo vse občane, da pristojnemu občinskemu organu do 15. februarja 2017 sporočijo morebitne spremembe (naslov, lastništvo), ki so se zgodile od zadnje odmere v letu 2016.

Občina Podčetrtek