Poslovanje občinske uprave

Občina Podčetrtek obvešča občanke in občane, da bo poslovanje občinske uprave tudi v prihodnje, vse do preklica, potekalo preko telefona ali elektronske pošte.

Vstop v občinske prostore je mogoč po predhodnem elektronskem ali telefonskem dogovoru z občinskim uslužbencem, ki vam bo omogočil vstop v prostore.

Stranke prosimo, da dosledno upoštevajo zaščitne ukrepe, med katerimi naj posebej poudarimo  razkuževanje rok pri vhodu v stavbo, upoštevanje varne razdalje ter uporabo zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela v občinski stavbi.

Vse stranke pozivamo, da upoštevajo preventivne ukrepe za varovanje zdravja zaradi koronavirusa po priporočilih NIJZ.

Želimo si, da bo naše poslovanje še naprej potekalo ažurno in prilagojeno strankam, z željo, da zagotovimo vse potrebne informacije in dokumentacijo, ki jih potrebujete v tem času.