Vročanje z javnim naznanilom – Odločba o ukinitvi statusa družbene lastnine v splošni rabi (Parcela 2035/39, k. o. Verače)

V skladu z določbo 94. člena Zakona o splošnem upravnem postopku se ugotovitvena odločba o ukinitvi statusa družbene lastnine v splošni rabi na nepremičninah v k. o. Verače, vroča z javnim naznanilom.

Priloga: