Aktualne novice

Rekonstrukcija občinskih cest v letu 2019 v Občini Podčetrtek

Naročnik je na Portalu javnih naročil z dne 13. 03. 2019, pod številko JN001424/2019-W01,  objavil obvestilo o javnem naročilu po postopku oddaje naročila male vrednosti v skladu s 47. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015, 14/2018; v nadaljevanju ZJN-3) Predmet javnega naročila: rekonstrukcija občinskih cest v Občini Podčetrtek v letu 2019. […]

Podrobneje »

Javni razpis za sofinanciranje socialnih in humanitarnih dejavnosti v letu 2019

Na podlagi 53. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 109/08 in 49/09), 4. člena Pravilnika o sofinanciranju socialnih in humanitarnih dejavnosti v Občini Podčetrtek (Uradni list RS, št. 52/2003), Občina Podčetrtek objavlja javni razpis za sofinanciranje socialnih in humanitarnih dejavnosti v letu 2019. Rok za predložitev prijav je […]

Podrobneje »

Javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta

Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07-UPB3, 65/08, 69/08-ZTFI-A, 69108-ZZavar-E in 40/12-ZUJF), Občina Podčetrtek, Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek, objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta Višji svetovalec za splošne in pravne zadeve. Prosto delovno mesto je uradniško delovno mesto, ki se izvaja v nazivu Višji svetovalec, II. I.. lzbrani kandidat bo […]

Podrobneje »

Obvestilo o neuspelem javnem natečaju

Obveščamo vas, da je javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta na položaju, tajnik občine, v občinski upravi Občine Podčetrtek, ki je bil objavljen na spletni strani občine Podčetrtek dne 08. 01. 2019 in na spletni strani Zavoda za zaposlovanje dne 09. 01 .2019, neuspešno zaključen. Priloga: obvestilo

Podrobneje »

Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

V skladu z 52. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 5t. 1112018 – ZSPDSLS-1), Občina Podčetrtek, Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek, objavlja NAMERO O SKLENITI NEPOSREDNE POGODBE Občina Podčetrtek namerava skleniti neposredno pogodbo za prodajo nepremičnine, parc. št. 120811, k. o. 1228 – SOPOTE, v izmeri 1195 m2. […]

Podrobneje »
Stran 7 od 102« Prva...56789...203040...Zadnja »