Aktualne novice

Obvestilo o končanem natečaju

Občina Podčetrtek obvešča, da je postopek javnega natečaja za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta Višji svetovalec za okolje in prostor, komunalo ter gospodarsko infrastrukturo uspešno zaključen. Neizbrani kandidati lahko zaprosila za vpogled v podatke izbirnega postopka pošljejo na elektronski naslov katja.mlaker@podcetrtek.si. Kontaktna oseba za posredovanje informacij o natečajnem postopku je Katja Mlaker, dosegljiva na telefonski […]

Podrobneje »

Javno zbiranje ponudb za prodajo lesa na panju

Občina Podčetrtek, Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek, na podlagi določila 77. člena v zvezi z 51. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18 – v nadaljevanju: ZSPDSLS-1) in 16. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18 – […]

Podrobneje »

Javno naročilo: Dobava in montaža opreme za prizidek vrtca Pristava

Občina Podčetrtek je v skladu s 47. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18 in 121/21; v nadaljevanju ZJN-3), na Portalu javnih naročil dne 24. 01. 2022, objavila obvestilo o javnem naročilu po postopku oddaje naročila male vrednosti. Predmet javnega naročila: DOBAVA IN MONTAŽA OPREME ZA PRIZIDEK VRTCA PRISTAVA Naročnik bo […]

Podrobneje »

5. dopisna seja

V A B I L O Na podlagi 23. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Podčetrtek (Uradni lisr RS, št. 43/18 – UPB) sklicujem 5. DOPISNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE PODČETRTEK Seja bo trajala do SREDE, 26. 01. 2022, do 13.00 ure, Predlog dnevnega reda: Predlog Sklepa o določitvi javne infrastrukture na področju kulture predlog sklepa obrazložitev […]

Podrobneje »

Javni razpis za sofinanciranje športnih programov v letu 2022

Na podlagi 8. člena Odloka o sofinanciranju športnih programov v Občini Podčetrtek  (Uradni list RS, št. 194/2020), Resolucije o nacionalnem programu športa v RS za obdobje 2014-2023 (Uradni list RS, št. 26/2014) in Odloka o proračunu Občine Podčetrtek za leto 2022 (Uradni list RS, št. 196/2021) objavlja Občina Podčetrtek javni razpis za sofinanciranje športnih programov v […]

Podrobneje »
Stran 14 od 181« Prva...1213141516...203040...Zadnja »