Aktualne novice

Kako ravnati z biološko razgradljivimi odpadki

PRAKTIČNE DELAVNICE ZA OBČANE IN OBČANKE Obveščamo vas, da bomo v spomladanskem času začeli uvajati nov sistem zbiranja biološko razgradljivih odpadkov na izvoru na podlagi 2. točke 12. člena Uredbe o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom (Ur. l. RS, št. 39/2010), ki določa obveznosti v okviru izvajanja javne službe in […]

Podrobneje »

Poročilo o izidu lokalnih volitev 2010

Občinska volilna komisija Podčetrtek je na podlagi 90. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št.94/2007-UPB in 45/2008) in zapisnika o delu občinske volilne komisije Podčetrtek pri ugotavljanju izida glasovanja na volitvah župana, članov občinskega sveta in članov svetov krajevnih skupnosti v občini Podčetrtek, ki so bile 10. 10. 2010, sestavila  POROČILO O IZIDU […]

Podrobneje »

Zbiranje pobud v zvezi z obnovo gozdno – gospodarskih načrtov

Zbiranje pobud v zvezi z obnovo gozdnogospodarskih načrtov gozdnogospodarskih enot v letu 2010 Gozdovi so simbol prostorske in naravne identitete Slovenije. Gospodarjenje z njimi usmerjamo predvsem z gozdnogospodarskim načrtovanjem, ki je v pristojnosti ZGS. Usmerjanje gospodarjenja z gozdovi je zahtevno in dolgoročno pomembno usklajevanje javnih in zasebnih interesov, zato pri lahko pri njem sodelujejo javnosti […]

Podrobneje »

Okoljsko svetovanje

Obveščamo vas, da od februarja 2010 poteka okoljsko svetovanje občanom in gospodinjstvom v okviru projekta »Oblikovanje skupnih čezmejnih standardov (48 ur)« IPA Operativni program Slovenija – Hrvaška 2007 – 2013. Več informacij >>>

Podrobneje »
Stran 138 od 140« Prva...102030...136137138139140