Aktualne novice

Javno naročilo: Ureditev Emine tematske poti

Naročnik je na Portalu javnih naročil z dne 09. 01. 2019, pod številko JN000085/2019-W01, objavil obvestilo o javnem naročilu po postopku oddaje naročila male vrednosti v skladu s 47. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015, 14/2018; v nadaljevanju ZJN-3) Predmet javnega naročila: ureditev Emine tematske poti. Rok za oddajo ponudb je […]

Podrobneje »

Javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta na položaju tajnik občine

Na podlagi 56. in 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, St. 63/2007-UPB, 65/2008, 69/2008-ZTFI-A,6912008-ZZavar-E,4O|2O12-ZUJF) in Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi Občine Podčetrtek, št. 100-0002/2009 z dne 22. 04.2009 s spremembami in dopolnitvami, Občina Podčetrtek objavlja javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta na položaju tajnik občine […]

Podrobneje »

Javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto: občinski redar

medobčinski inšpektorat

Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje objavlja prosto delovno mesto Redarja III. Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje: •    najmanj srednja izobrazba splošne ali strokovne smeri; •    6 mesecev delovnih izkušenj, •    preizkus znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem […]

Podrobneje »

Obvestilo zavezancem za plačilo turistične takse v Občini Podčetrtek

S 1.1.2019 se skladno z Zakonom o spodbujanju razvoja turizma uveljavlja določilo glede pobiranja in odvajanja promocijske takse. Na osnovi sprejetega Odloka o turistični taksi v  Občini Podčetrtek (Ur. l. RS, št. 43/2018) znaša turistična taksa 2,00 EUR in promocijska taksa 0,50 EUR. Tako se od 1.1.2019 gostu skupno zaračuna 2,50 EUR. V nadaljevanju vam […]

Podrobneje »

Vožnja v zimskih razmerah

Med 15. novembrom in 15. marcem morajo vozniki na motornih vozil imeti predpisano ustrezno zimsko opremo. Ustrezna zimska oprema, poleg prilagojene hitrosti glede na stanje cest in vremenskim razmeram, zagotavlja varno udeležbo v cestnem prometu. Občine in krajevne skupnosti v zimskih razmerah zagotavljajo vzdrževanje cest v skladu s predpisano zakonodajo. Zimske razmere nastopijo takrat, ko […]

Podrobneje »
Stran 10 od 102« Prva...89101112...203040...Zadnja »