Odredba o prepovedi kurjenja

Na podlagi 2., 5., 8., ter 85. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 97/10 in 21/18 – ZNOrg) poveljnik Civilne zaščite občine Podčetrtek izdaja

ODREDBO o prepovedi kurjenja v naravnem okolju na območju občine Podčetrtek

S to odredbo se prepove uporaba odprtega ognja v naravnem okolju na območju občine Podčetrtek, z namenom zagotavljanja delovanja PGD za potrebe epidemije Koronavirusa v občini Podčetrtek.

Odredba začne veljati 18. marca 2020 ob 12.00 uri in velja do preklica.

 

Priloga: