Odlok o spremembah Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji

V Uradnem listu RS, št. 59/20 je objavljen Odlok o spremembah Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji.

V Odloku o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 25/20, 29/20, 32/20, 37/20, 42/20, 44/20, 47/20, 53/20 in 58/20) se v 2. členu prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Ne glede na prejšnji člen prepoved ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom ne velja za:
1. prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo živila, vključno s prodajo kmetijskih pridelkov na kmetiji,
2. lekarne,
3. prodajalne z medicinskimi pripomočki in ortopedskimi pripomočki,
4. program vrt in kmetijstvo v prodajalnah,
5. kmetijske prodajalne,
6. bencinske servise,
7. banke,
8. pošto,
9. dostavne službe,
10. trafike in kioske za prodajo časopisov in revij,
11. druge nujne storitve za zagotavljanje javne varnosti in zdravja,
12. prodajalne s hrano za živali,
13. vrtnarije, drevesnice in cvetličarne,
14. gradbena dela v oziroma na nenaseljenih gradbiščih, hišah oziroma stanovanjih, pri izvajanju katerih je zagotovljeno, da ni stika s potrošniki,
15. prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo gradbeno-inštalaterski material, tehnično blago ali pohištvo,
16. prodajalne do velikosti 400 mprodajnega prostora, z izjemo prodajaln v trgovskih centrih,
17. specializirane prodajalne za prodajo motornih vozil in koles,
18. kemične čistilnice in servisne delavnice, v katerih se opravljajo storitve popravil in vzdrževanja tehničnega blaga,
19. servisne delavnice, v katerih se opravljajo storitve popravil in vzdrževanja motornih vozil in koles (na primer vulkanizerske, avtoličarske, avtokleparske, delavnice za popravilo koles),
20. storitve, ki se opravljajo na prostem in pri katerih se lahko zagotovi, da ne prihaja do stikov s potrošniki (na primer vrtnarske storitve, krovska dela, fasaderska dela),
21. osebni prevzem blaga ali hrane na prevzemnih mestih, kjer je zagotovljen minimalni stik s potrošniki,
22. storitve na področju dejavnosti higienske nege: frizerske in kozmetične dejavnosti, masaža in pedikura,
23. športno-rekreativne storitve na prostem, v športnih objektih na prostem in na površinah za šport v naravi ob ohranjanju varne razdalje do drugih,
24. salone za nego psov in mačk ter ostalih živali,
25. storitve zavarovalniškega posredovanja,
26. avtopralnice,
27. storitve nepremičninskega posredovanja,
28. knjižnice, galerije in muzeje,
29. dimnikarske storitve,
30. strežbo, izključno na terasah in vrtovih gostinskih lokalov,
31. storitve izdelave in popravil na področju tekstilne, obutvene in usnjarske dejavnosti ter storitve izdelave ključev,
32. storitve na področju fotografske dejavnosti, fotokopirnice, urarstvo in zlatarstvo.«.
Četrti odstavek se črta.
2. člen
V 2.a členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) V prodajalnah iz 1., 15. in 16. točke prvega odstavka prejšnjega člena lahko nakup v času od 8.00 do 10.00 ure opravijo izključno ranljive skupine (na primer invalidi, starejši od 65 let, nosečnice).«.
3. člen
4. člen se spremeni tako, da se glasi:
»4. člen
Strokovno utemeljenost ukrepov iz tega odloka Vlada Republike Slovenije ugotavlja vsakih sedem dni in ob upoštevanju strokovnih razlogov odloči, da se ti ukrepi še naprej uporabljajo, ali pa ukrepe spremeni oziroma odpravi ter o tem obvesti Državni zbor in javnost.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
4. člen
Ne glede na tretji odstavek 2.a člena Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji(Uradni list RS, št. 25/20, 29/20, 32/20, 37/20, 42/20, 44/20, 47/20, 53/20 in 58/20) so lahko 3. maja 2020 prodajalne iz 1. točke 2. člena odprte od 8.00 do 13.00 ure.
5. člen
Ta odlok začne veljati 29. aprila 2020, razen 16., 22., 24., 30., 31. in 32. točke prvega odstavka 2. člena odloka, ki začnejo veljati 4. maja 2020.