Od 15.04.2020 bo ponovno odprt zbirni center Pristava pri Mestinju

Vse uporabnike obveščamo, da bo od 15.04.2020 ponovno odprt zbirni center Pristava pri Mestinju. Odpiralni čas bo enak kot je veljal pred zaprtjem.

Pri delovanju zbirnih centrov se smiselno upoštevajo določila Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin (Uradni list RS, št. 38/20), to je obvezna uporaba mask in rokavic ter upoštevanje varnostne razdalje dveh metrov. Gibanje v zbirnem centru je omejeno na eno osebo.

Ločeno zbrane odpadke iz gospodinjstev lahko v zbirnih centrih oddajo brezplačno samo uporabniki, ki so vključeni v sistem rednega odvoza odpadkov. Preverjanje o vključenosti uporabnikov zbirnih centrov v sistem ravnanja z odpadki se izvaja na vseh zbirnih centrih. V ta namen se morajo uporabniki izkazati s položnico javnega podjetja OKP Rogaška Slatina d.o.o., ki ne sme biti starejša od treh mesecev. Za potrebe poistovetenja uporabnika in naslovnika položnice je potreben tudi osebni dokument.

V zbirnem centru Pristava pri Mestinju oddajanje ločeno zbranih odpadkov za samostojne podjetnike in gospodarske družbe NI DOVOLJENO.

Gospodarske družbe in samostojni podjetniki lahko oddajajo ločeno zbrane odpadke, ki jih sami pripeljejo, izključno v zbirnem centru Tuncovec in to proti plačilu.

OKP Rogaška Slatina

Priloga: