Obvestilo

Stranke obveščamo, da smo na občinski upravi omejili osebno poslovanje s strankami.

Občinska uprava je dosegljiva po telefonu in e-pošti:

Telefon: 03/818 27 80
e-naslov: tajnistvo.obcina@podcetrtek.si

 

 • Župan – Peter Misja
  tel.: 03 818 2782
 • Tajnik občine – Mojca Amon
  tel.: 03 818 2780
 • Višja svetovalka za finance in družbene dejavnosti – Simona Šelekar
  tel.: 03 818 2786
 • Višja svetovalka za splošne in pravne zadeve – Katja Mlaker
  tel.: 03 818 2785
 • Višja svetovalka za okolje in prostor – Polona Novak
  tel.: 03 818 2784
 • Uradna oseba pristojna za posredovanje informacij javnega značaja  – Mojca Amon, Tajnik občine
  tel.: 03 818 2780

 

Delovni čas:
Ponedeljek: 7.00 – 15.00
Torek: 7.00 – 15.00
Sreda: 7.00 – 16.00
Četrtek: 7.00 – 15.00
Petek: 7.00 – 14.00