Obvestilo zavezancem za plačilo turistične takse v Občini Podčetrtek

S 1.1.2019 se skladno z Zakonom o spodbujanju razvoja turizma uveljavlja določilo glede pobiranja in odvajanja promocijske takse. Na osnovi sprejetega Odloka o turistični taksi v  Občini Podčetrtek (Ur. l. RS, št. 43/2018) znaša turistična taksa 2,00 EUR in promocijska taksa 0,50 EUR. Tako se od 1.1.2019 gostu skupno zaračuna 2,50 EUR.

V nadaljevanju vam podajamo  naslednja pojasnila in priporočila:

Nočitev iz 31.12 na 1.1.
Za nočitve iz 31.12.2018 na 1.1.2019, z datumom prijave 31.12.2018 se za izračun turistične takse upoštevajo pravila, ki veljajo na dan 31.12.2018. Torej višina turistične takse in oprostitve določene z občinskim odlokom, ki  velja 31.12.2018 in ne obračuna se promocijska taksam, katera se  skladno z ZSRT-1 prične obračunavati 1.1.2019.

Račun gostu
Priporoča se, da zavezanci gostom na računu izkažejo ločene postavke in sicer:
Znesek turistične takse
Znesek promocijske takse
Seštevek obeh taks

Nakazilo zavezanca občini
Po pojasnilu MF, zavezanci turistično in promocijsko takso nakazujejo v skupnem znesku,  ŠTEVILKO RAČUNA VAM SPOROČIMO V ZAČETKU JANUARJA, saj bo razporejanje takse po pooblastilu izvajala UJP. V januarju 2019 se turistična taksa nakaže na enak račun kot se je do sedaj, novi se začne uporabljati v februarju za plačilo turistične in promocijske takse za januar.

Morebitne odgovore na vprašanja  si lahko pogledate tudi na spletni strani Skupnosti občin Slovenije pod novice: Z novim letom k turistični še promocijska taksa (objava 21.12.2018).

Priloga: