Obvestilo o preventivnih ukrepih – pomoč na domu Senior

Obveščamo vas, da smo zaradi preventivnih ukrepov okužbe z virusom SARS-CoV-2, z dnem 14.3.2020 pričeli s spremenjenim izvajanjem oskrbe na domu in sicer smo pomoč prekinili pri vseh življenjsko nenujnih oskrbah. Oskrba se zagotavlja samo tam, kjer si sami uporabniki ali skupaj s svojci ne zmorejo zagotoviti osnovne higiene in oskrbe s prehrano.

Vsi zaposleni so prejeli jasna navodila glede samozaščite in odgovornega ravnanja, ter navodila o ravnanju v primeru znakov okužbe. Oskrbovalke smo opremili z ustreznimi zaščitnimi sredstvi, kot so rokavice, razkužila in obrazne maske.
S temi ukrepi smo optimalno omejili izvajanje oskrbe z namenom zaščite starejših, ki so v tej situaciji najbolj ranljivi in zagotovili tudi varnost našim zaposlenim.
Z uporabniki, ki smo jim začasno prekinili storitve, smo v telefonskih kontaktih in preverjamo njihovo stanje. V primeru, da se pojavi nezmožnost samooskrbe, bomo ustrezno intervenirali.

Za vse informacije smo dosegljivi na tel: 031 229 620

Prepričani smo, da bomo z doslednim upoštevanjem vseh ukrepov lahko preprečili najhuje.

 

Priloga: