Obvestilo o omejItvah pri dobavi pitne vode

Vse uporabnike pitne vode, ki so priključeni na vodovodno omrežje OKP d.o.o. Rogaška Slatina

PONOVNO OBVEŠČAMO IN OPOZARJAMO,

da se zaradi nadaljevanja sušnega obdobja količine pitne vode na izvirih še naprej drastično znižujejo in le s skrajnimi napori omogočamo dobavo pitne vode vsem porabnikom, zato je potrebno še naprej striktno izvajati stroge omejevalne ukrepe pri porabi pitne vode.

Še naprej je potrebno upoštevati strogo prepoved uporabe pitne vode za:

  • vsako zalivanje zunanjih površin
  • polnjenje bazenov
  • pranje in polivanje cestišč in dvorišč
  • pranje avtomobilov
  • gasilci lahko vozijo vodo stranki le po predhodni pisni odobritvi prevoza s strani upravljalca vodovoda

VSAKRŠNA KRŠITEV SE BO STROGO SANKCIONIRALA

Priloge: