Obnova stare šole v Podčetrtku

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), EU-podezelje-razpisprograma razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007 – 2013, Ukrep 323: Ohranjanje in izboljševanje dediščine podeželja.

EU-podezelje-razpis

Vsebina razpisa >>>