Turizem

Dobrodošli na turističnem območju Podčetrtka

Na turističnem območju Podčetrtka se bo za vsakogar našla kakšna zanimivost. Gostje, ki bivajo v občini več dni, imajo poleg bogate zdraviliške ponudbe možnost kolesarjenja, krajših in daljših sprehodov ali pohodov po označenih poteh, kjer se hitro pozabijo vsakodnevne skrbi.

V E S E L I    B O M O    V A Š EG A    O B I S K A!

TURIZEM PODČETRTEK, BISTRICA OB SOTLI, KOZJE GIZ

Turizem Podčetrtek, Bistrica ob Sotli, Kozje
Gospodarsko interesno združenje za pospeševanje turizma

TIC Podčetrtek
Škofja gora 1, 3254 Podčetrtek

T. 03 810 90 13
F. 03 810 90 14
E-mail: tic@podcetrtek.si


Dne 07. 07. 2018 je začel veljati nov Odlok o turistični taksi v Občini Podčetrtek (Uradni list RS, št. 4312018). V skladu z določili 4. člena odloka znaša turistična taksa za prenočitev na osebo na dan 2,00 EUR, na osnovi slednje znaša promocijska taksa 0,50 EUR.