Šola in vrtec

V občini imamo Osnovno šolo Podčetrtek, ki ima svojo podružnico v Pristavi pri Mestinju. K osnovni šoli spada tudi Vrtec Podčetrtek, ki je bil ustanovljen leta 1996.

Nekaj podatkov o šoli:

OSNOVNA ŠOLA PODČETRTEK
Trška cesta 66
3254 Podčetrtek
Tel.: 03 582 9030
Ravnatelj: Darko Pepevnik

OSNOVNA ŠOLA PRISTAVA PRI MESTINJU
Pristava pri Mestinju
3253 Pristava pri Mestinju
Tel.: 03 582 3130