Kaj o zapletu glede imenovanja direktorice JZ Zdravstveni dom Šmarje pravijo nekateri vpleteni

Glede na zaplete okoli imenovanja direktorice JZ ZD Šmarje pri Jelšah, kateri so šmarski občinski svetniki minuli teden že drugič odrekli soglasje k imenovanju,  smo za komentar povprašali župana sosednjih občin Rogaška Slatina in Podčetrtek, ki sta Ireno Nunčič potrdili. Za mnenje smo se obrnili tudi na dosedanjo direktorico Nunčičevo.

Če na kratko povzamemo dogajanje preteklih dni, so v sredo, 2. 3. 2016, na seji občinskega sveta Občine Šmarje pri Jelšah svetniki že drugič zapored zavrnili predlog Sveta zavoda JZ Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah, da dosedanji direktorici Ireni Nunčič podajo soglasje k imenovanju za nov direktorski mandat, kar utemeljujejo z mnogimi razlogi.

PETER MISJA: ŠMARSKA OBČINA DELA VELIKO NAPAKO, KER NAS NE OBVEŠČA, KAJ JE NAROBE

Peter Misja, župan Občine Podčetrtek, je odločitev zavrnitve šmarskega sveta komentiral takole: »V praksi 11-letnega županovanja je zadeve okoli zavodov vedno koordinirala matična občina. Podobne zadeve smo vedno reševali skupaj. Zato menim, da je velika napaka matične občine, tj. Šmarje pri Jelšah, da z argumenti ni našla rešitve oz. nas sklicala, da bi tudi ostali župani vedeli, kaj je narobe.

Še več, prvič je šlo celo za tajno glasovanje. 1.3. smo bili župani s strani vodstva ZD sklicani na sestanek v Šmarje pri Jelšah, kjer so poleg vodstva ZD bili prisotni še 4 zdravniki, ki so tudi jasno povedali, da podpirajo delo ZD. Žal je edini manjkal župan matične občine, kolega Stanko Šket.

Menim, da se bo potrebno vsesti skupaj in z argumenti razrešiti situacijo. Glas enega v tako velikem območju, kot vidimo, pomeni veliko. Po drugi strani pa se zdi sklicevanje sej in glasovanje nas ostalih občin poniževalno in nas osmešuje. Zato bo prav gotovo nastal še kak problem s kakim skupnim zavodom, kjer so nekateri zelo nezadovoljni, pa župani nekako rešujemo probleme.«

O podpori direktorici Ireni Nunčič je Peter Misja povedal, da je dobra koordinatorka in vodja, podporo ima zaradi uravnovešenosti financ,celo presežki, novi specialisti (5), zdravniki, ki bi se lahko upokojili, zagotavljajo, da bodo delali do konca specializacije, prihod specialistov za pediatre in novega pediatra, investicije v zdravstvene domove in nujno medicinsko pomoč, dobro in učinkovita koordinacija in komunikacija med ZD.

 

Več na: kozjansko.info