Medobčinski inšpektorat in redarstvo


AKTUALNE INFORMACIJE

 

Občine Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje so ustanovile organ skupne občinske uprave: Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje.

Ustanovitveni akt: Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje (Uradni lis RS, št. 87/2015). Tekoče upravne in strokovne naloge za skupno upravo opravlja Občina Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina.

Medobčinski inšpektorat in redarstvo opravlja naloge na področju:

 • občinske inšpekcije,
 • občinskega redarstva.

Delovno področje medobčinskega inšpektorata in redarstva:

 • nadzor nad izvajanjem občinskih predpisov, s katerimi občina ureja zadeve iz svoje pristojnosti,
 • izdajanje odločb na podlagi Zakona o inšpekcijskem nadzoru, v primerih, ko mu je z zakonom ali občinskim predpisom (materialnim predpisom) podeljena pristojnost nadzora in ukrepanja,
 • izdajanje odločb in plačilnih nalogov na podlagi Zaklona o prekrških v postopkih o prekrških, za katere je pristojen na podlagi zakonov in občinskih predpisov (materialni predpisi), ter odločanje o podanih zahtevah za sodno varstvo (npr. nadzor nad izvajanjem Zakona o pravilih cestnega prometa, Zakona o cestah, Zakona o varstvu javnega reda in miru, Odlok o občinskih cestah, Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki,
 • druge upravne in strokovno tehnične naloge s področja inšpekcijskega in redarskega nadzora.

Sedež Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Rogaška Slatina, Rogatec in Podčetrtek:

 • Občina Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina
 • Telefon: (03) 81-81-701,(03) 81-81-734, (03) 81-81-700,(03) 81-81-702
 • Telefaks:(03) 81-81-724
 • Elektronski naslov: inspektorat@rogaska-slatina.si

Predpisi in obvestila Medobčinskega inšpektorata in redarstva:

Javni uslužbenci:

1. Marko RAZBORŠEK, vodja inšpektorata in redarstva, medobčinski inšpektor

 • Telefon: (03) 81-81-701, (03) 81-81-700
 • GSM: 041 659 599

2. Milan KONŠAK, medobčinski inšpektor

 • Telefon: (03) 81 71 627 (Pisarna na Občini Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 12, 3240 Šmarje pri Jelšah)
 • Telefax: (03) 81 71 626
 • GSM: 051 642 280

3. Dejan TAŠNER, občinski redar

 • Telefon: (03) 81-81-702, (03) 81-81-700
 • GSM: 051 642 289

4. Boštjan GRIL, občinski redar

 • Telefon: (03) 81-81-734
 • GSM: 041 690 996

Uradne ure Medobčinskega inšpektorata in redarstva po posameznih občinah:

 • Občina Rogaška Slatina:
  • Ponedeljek: 09.00 – 10.00 ure
  • Sreda: 8.00 – 9.00 ure
  • Petek: 12.00 – 13.00 ure
 • Občina Rogatec:
  • Torek: 08.00 – 9.00 ure
 • Občina Podčetrtek:
  • Četrtek: 08.00 – 9.00 ure
 • Občina Šmarje pri Jelšah – v prostorih Aškerčev trg 24:
  • Ponedeljek: 13.00 – 14.00 ure
  • Sreda: 14.00 – 15.00 ure
  • Petek: 8.00 – 9.00 ure
 • Občina Kozje:
  • Četrtek: 10.00 – 11.00 ure