Medobčinski inšpektorat in redarstvo

Občina Podčetrtek je s sosednjima občinama Rogatec in Rogaška Slatina ustanovila skupni organ občinske uprave –

Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Rogaška Slatina, Rogatec in Podčetrtek.

Ustanovitveni akt: Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Rogaška Slatina, Rogatec in Podčetrtek (Uradni lis RS, št. 52/2012, 75/2012 in 79/2012). Tekoče upravne in strokovne naloge za skupno upravo opravlja Občina Rogaška Slatina.

Medobčinski inšpektorat in redarstvo opravlja naloge na področju:

  • medobčinske inšpekcije in
  • medobčinskega redarstva.

Sedež Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Rogaška Slatina, Rogatec in Podčetrtek:

  • Občina Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina
  • Telefon: (03) 81-81-701, 81-81-734, 81-81-700
  • GSM inšpektor: 041 659 599
  • GSM redar: 041 690 996
  • Telefaks: (03) 81-81-724
  • Elektronski naslov: inspektorat@rogaska-slatina.si

Predpisi občin ustanoviteljic

Javna uslužbenca:

Poslovni čas Medobčinskega inšpektorata in redarstva:
ponedeljek 7.00 – 15.00 ure
torek 7.00 – 15.00 ure
sreda 7.00 – 16.00 ure
četrtek 7.00 – 15.00 ure
petek 7.00 – 14.00 ure

Uradne ure Medobčinskega inšpektorata in redarstva na občini PODČETRTEK:
Torek 8.00 – 9.00 ure
Četrtek 8.00 – 9.00 ure

Uradne ure vložišča Medobčinskega inšpektorata in redarstva:
ponedeljek 8.00 – 15.00 ure
torek 8.00 – 15.00 ure
sreda 8.00 – 16.00 ure
četrtek 8.00 – 15.00 ure
petek 8.00 – 14.00 ure

Prijava kršitve s področja dela inšpekcijskega nadzora
Občani lahko podajo prijavo na obrazcu po redni pošti ali pa ga izpolnjenega pošljejo na elektronski naslov inspektorat@rogaska-slatina.si

obrazec

 


Dodano 12.11.2014
Medobčinski inšpektorat občin Rogaška Slatina, Rogatec in Podčetrtek je pripravil obvestilo za javnost glede vožnje v zimskih razmerah. Obvestilo si lahko preberete tukaj >>>