Ločevanje odpadkov za nekatere še vedno prehud napor

Inšpektor Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje ter predstavnik OKP, javnega podjetja za komunalne storitve Rogaška Slatina d.o.o. sta v preteklih dneh na zbirnih mestih v Rogaški Slatini, Šmarju pri Jelšah in Podčetrtku opravila poostren nadzor, pri čemer se je preverjalo spoštovanje ločevanja komunalnih odpadkov na zbirnih mestih pred stanovanjskimi bloki.

Pri poostrenem nadzoru je na splošno bilo ugotovljeno, da so odpadki v večini primerov pravilno ločeni. Kljub temu pa so bile ugotovljene hujše kršitve, saj so posamezni uporabniki med mešane odpadke odvrgli tudi hrano (meso, sadje, kruh, …), ki spada med biološko razgradljive odpadke. Zoper kršitelje bo medobčinski inšpektor ustrezno ukrepal v skladu z veljavnimi občinskimi odloki s področja ravnanja s komunalnimi odpadki.

Globa za kršitelje znaša 400 evrov!

Nadzori se bodo izvajali tudi v prihodnje še v ostalih občinah.

Vsi občani lahko informacije o pravilnem ločevanju odpadkov dobijo na sedežu OKP, javnega podjetja za komunalne storitve Rogaška Slatina d.o.o. ter na spletni strani www.okp.si.

Vir: kozjansko.info