Letni program športa Občine Podčetrtek za leto 2019

Na osnovi Pravilnika  o financiranju športa v Občini Podčetrtek (Uradni list RS, št. 23/2011) in na osnovi Odloka o proračunu občine Podčetrtek za leto 2018, je Občinski svet Občine Podčetrtek na svoji 3. redni seji dne 24. 01. 2019 sprejel LETNI PROGRAM ŠPORTA OBČINE PODČETRTEK za leto 2019.

Občina Podčetrtek z Odlokom o proračunu občine Podčetrtek za leto 2019 zagotavlja proračunska sredstva občine Podčetrtek, ki so namenjena izvajanju športnih programov v občini Podčetrtek (18059001 Program športa), v višini  223.540,00 €.

Priloga: