Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost

Obveščamo vas, da je LAS Obsotelje in Kozjansko na svoji spletni strani objavila »1. JAVNI POZIV za izbor operacij iz naslova podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost« za izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS Obsotelje in Kozjansko v programskem obdobju 2014 – 2020 sofinancirane iz sklada EKSRP«.