Krajevna skupnost Virštanj in gostišče Banovina nazdravili za svoj praznik

Krajevna skupnost Virštanj že tradicionalno svoj krajevni praznik praznuje v avgustu. Letošnje praznovanje so pripravili skupaj z obeležitvijo 20. obletnice Gostišča Virštanj Banovina, k sodelovanju pa so povabili tudi Društvo vinogradnikov Virštanj Kozjansko, ki je ob Banovini na ta dan postavilo klopotec. Podeljene so bile zahvale zaslužnim krajanom, večer pa je minil v znamenju zabave ob zvokih Mira Klinca.

Virštanj je po vinogradniških gričevnatih pobočjih razloženo naselje, katerega ime se je prvič pojavilo v 13. stoletju. Središče kraja predstavlja nekdanja viteška in vinska klet Banovina, ob kateri raste 120 let stara vinska trta. To, da ima kraj osrednjo vlogo v celotnem vinorodnem okolišu, potrjuje uveljavljena in priznana znamka vina Virštanjčan.

Ravno preteklo soboto sta praznovala tako Krajevna skupnost Virštanj kot Gostišče Banovina. Praznovanje se je na Banovini začelo že v dopoldanskih urah, ko je Emil Petek s svojo ekipo ob 20. obletnici gostišča pripravil brezplačno pogostitev za vse obiskovalce, seveda pa ni šlo brez žive glasbe, za katero je poskrbel del ansambla Mira Klinca. Praznovanje se je nadaljevalo v popoldanskih urah s kulturnim programom in postavitvijo klopotca. Uvodoma je zbrane nagovoril predsednik Društva vinogradnikov Virštanj Kozjansko, Alojz Slavko Toplišek, ki je zbrane pozval, naj se obrnejo proti virštanjski dolini in si ogledajo postavitev klopotca ter prisluhnejo pesmi skupine Pozna trgatev.

V nadaljevanju pa je posebno dobrodošlico na Virštanju izrekla predsednica KS Virštanj Nada Kodrin, ki je poudarila, da je ta dan praznik vseh krajanov in vseh ljudi dobre volje, ki jih povezuje družabno življenje in sobivanje v njihovi krajevni skupnosti. Krajevni praznik na Virštanju se praznuje od leta 1998, in sicer na datum, povezan z vinogradništvom na Virštanju, in ravno zaradi tega se je po besedah Kodrinove tudi na ta dan postavljal klopotec.

Krajani Virštanja si želijo popestriti vsakodnevno dogajanje na Virštanju in stremijo k razvoju svoje krajevne skupnosti. V imenu sveta KS se je Nada Kodrin ob tej priložnosti zahvalila Občini Podčetrtek in županu Petru Misji za pomoč in za vse izpeljane projekte, še posebej pa so Virštanjčani ponosni na občinski nakup objekta ob Banovini od Kmetijske zadruge Šmarje pri Jelšah.

Posebno zahvalo je izrekla tudi ob nakupu defibrilatorja, ki je nameščen v središču Virštanja, na zunanji steni Gostišča Banovina, ob tem pa bodo v KS izvedli tudi izobraževanje, na katerega je Kodrinova lepo povabila vse zbrane. Zahvalila se je še vsem društvom v krajevni skupnosti, ki se s svojim delovanjem zavzemajo za boljši vsakdan, nato pa v želji po vsem dobrem besedo predala županu Petru Misji, ki je sprva izrazil veselje nad postavitvijo in glasnim klopotom klopotca, ki bo odganjal ptice iz vinogradov.

V nadaljevanju se je dotaknil podpisa pogodbe za nakup objekta ob Banovini ter zbrane seznanil, da se bo na tem področju že v jesenskih mesecih marsikaj postorilo. Misja je ob tem še dodal, da je občina postala lastnica določenih objektov in zemljišč, s tem pa se bo lahko tudi marsikaj spremenilo. Dodal je še, da bo v prihodnje prišlo tudi do ureditve plazišča med starim gasilskim domom in podjetjem Marja.

Ob koncu je pozval vse navzoče domačine, da se v jesenskih mesecih aktivno vključijo v planiranje kolesarske steze na Virštanju. Čestital je še vsem krajanom ob krajevnem prazniku, posebno zahvalo in čestitko pa je izrekel Emilu Petku ob dvajseti obletnici Banovine, saj meni, da je ravno Emil zaslužen za določene spremembe.

PODELILI ZAHVALE ZASLUŽNIM KRAJANOM

Svet Krajevne skupnosti Virštanj je na seji sprejel sklep, da se ob krajevnem prazniku zaslužnim krajanom podelijo zahvale za njihov doprinos in njihovo aktivno delovanje v kraju. Po besedah Nade Kodrin zahvala ne pomeni le zahvale za delo v preteklem letu, ampak za vse dosedanje delo. Prav tako pa je ob tem poudarila, da to ne pomeni, da si ostali krajani priznanj ne zaslužijo, ampak bodo priznanja dobili ob prihodnjih krajevnih praznikih, saj bodo vsakoletno podeljena tri do štiri priznanja.

Letos je svet krajevne skupnosti za prejemnike zahval izbral Francija Grobelška, Ivana Amona, Maksa Štrausa ter Emila Petka. Prav vsi so si zahvalo zaslužili s požrtvovalnostjo in dobrim delom, kar so potrdili tudi obiskovalci, ki so jim namenili močan aplavz.

V nadaljevanju je besedo še enkrat prevzel Alojz Slavko Toplišek, ki se je zahvalil predsednici Nadi Kodrin za dobro vodenje krajevne skupnosti ter Emilu Petku za dobro gostinsko ponudbo na Virštanju, zahvalil pa se je še vsem mladim vinogradnikom, ki so se na ta dan priključili k promociji vrhunskih virštanjskih vin, in jim zato podelil priznanja Društva vinogradnikov Virštanj Kozjansko.

S tem se je uradni del praznovanja zaključil. Zaplesala je še folklorna skupina s Svetega Štefana, nato pa so plesišče zavzeli obiskovalci, ki so se zavrteli ob zvokih Mira Klinca.

Vir: kozjansko.info