Obvestilo o končanem javnem natečaju

Obveščamo, da je bil na javnem natečaju za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta na položaju »Tajnik občine«, ki je bil dne 01. 10. 2019 objavljen na uradni spletni strani Občine Podčetrtek in na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, izbran kandidat.

 

Neizbrani kandidati imajo pod nadzorom uradne osebe organa pravico do vpogleda v vse podatke, ki jih je izbrani kandidat navedel v svoji prijavi in dokazujejo izpolnjevanje natečajnih pogojev ter gradiva izbirnega postopka.
Kandidati lahko zaprosila za vpogled v podatke izbirnega postopka pošljejo na elektronski naslov: katja.mlaker@podcetrtek.si.

Kontaktna oseba za posredovanje informacij o natečajnem postopku je Katja Mlaker, dosegljiva na telefonski številki 03 818 27 85 ali 041 399 516.

 

S spoštovanjem,

Peter Misja
ŽUPAN

Priloga: