Izgradnja kanalizacijskega voda do premične čistilne naprave Mestinje

P48 urrojekt »Oblikovanje skupnih čezmejnih okoljskih standardov« z akronimom »48 UR« je delno sofinanciran iz Operativnega programa IPA Slovenija-Hrvaška 2007-2013