Kaj mora vsebovati izjava za gibanje na lastnini zunaj občine bivališča (+obrazec)

Gibanje zunaj lokalne skupnosti oz. občine je pred kratkim dobilo nova pravila. Sedaj je namreč dovoljeno obiskovati svoja zemljišča oz. objekte zunaj občine bivališča, a je treba pri tem imeti listino (npr. izpisek iz zemljiške knjige), ki dokazuje pravico do uporabe zemljišča ali objekta, kakor tudi lastnoročno podpisano čitljivo izjavo.

Ta mora vsebovati naslednje:

1. ime in priimek,
2. naslov bivališča,
3. naslov oziroma kraj cilja potovanja,
4. navedbo razloga, ki upravičuje gibanje in zadrževanje iz prvega odstavka tega člena,
5. navedbo morebitnih ožjih družinskih članov ali članov skupnega gospodinjstva, ki se v skladu s prvim odstavkom tega člena gibljejo in zadržujejo z njim,
6. navedbo, da njemu ali ožjim družinskim članom ali članom skupnega gospodinjstva, ki se v skladu s prvim odstavkom tega člena gibljejo in zadržujejo z njim, ni bila odrejena osamitev (izolacija) ali karantena,
7. navedbo, da se zaveda kazenske ali odškodninske odgovornosti zaradi neupoštevanja predpisov, odredb ali ukrepov za zatiranje ali preprečevanje nalezljivih bolezni pri ljudeh,
8. navedbo, da se zaveda omejitev iz tega odloka in da jih bo spoštoval.

Dokazilo in izjavo je treba na zahtevo pokazati inšpektorju Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije ali policistu.

Gibanje na lastnini zunaj občine bivališča je dovljeno posameznikom in skupinam oseb, če gre za ožje družinske člane ali člane skupnega gospodinjstva zaradi izvajanja vzdrževalnih del ali sezonskih opravil. Dovoljen je prihod, odhod in zadrževanje na zasebnem zemljišču ali objektu izven občine prebivališča. Dostop na zasebno zemljišče ali objekt v občino izven občine prebivališča je dovoljen le po najbližji javni cesti ali javni poti.

Spremembe odloka stopijo v veljavo v soboto, 18. aprila 2020.

Priloga:

Vir: kozjansko.info