Javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem

Občina Podčetrtek, Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek razpisuje oddajo neprofitnih stanovanj v najem na območju občine, ki bodo v času veljavnosti prednostne liste izpraznjena oz. sproščena ali na novo pridobljena.

Oblikovani bosta dve ločeni prednostni listi:

  • lista A za stanovanja, predvidena za oddajo v najem prosilcem, ki so glede na socialne razmere po 9. členu Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Uradni list RS, št. 14/04, 34/04, 62/06, 11/09, 81/11, 47/14; v nadaljevanju: Pravilnik), niso zavezanci za plačilo varščine;
  • lista B za stanovanja, predvidena za oddajo v najem prosilcem, ki so glede na določila 9. člena Pravilnika zavezanci za plačilo varščine.

Najemniki bodo najemne pogodbe sklepali z lastnikom neprofitnega stanovanja, oddanega v najem.

Prosilci, ki se želijo prijaviti na razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem, morajo oddati vlogo na posebnem obrazcu Občine Podčetrtek, ki jo v času razpisa, od dne 18. 08. 2016 do dne 16. 09. 2016, prejmejo na sedežu Občine Podčetrtek ali pridobijo na spletni strani občine.