Javni razpis za sofinanciranje programov na področju turizma v letu 2021

Na podlagi sprejetega Odloka o proračunu Občine Podčetrtek za leto 2021(Uradni list RS, št. 194/2020) ter 6. člena Pravilnika o sofinanciranju programov na področju turizma v Občini Podčetrtek (Uradni list RS, št. 52/2003), Občina Podčetrtek objavlja

javni razpis za sofinanciranje programov na področju turizma v letu 2021

Rok za prijavo na razpis je do vključno 06. aprila 2021. Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako “javni razpis za sofinanciranje programov na področju turizma” na naslov Občina Podčetrtek, Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek.

Vloge bo odprla pooblaščena oseba v občinski upravi 09. aprila 2021.

Dodatne informacije so vam na voljo na občinski upravi (03/81 82 786, ga. Simona Šelekar).

Prilogi: