Javni razpis za sofinanciranje programov na področju turizma v letu 2020

Na podlagi sprejetega Odloka o proračunu Občine Podčetrtek za leto 2020(Uradni list RS, št. 75/2019) ter 6. člena Pravilnika o sofinanciranju programov na področju turizma v Občini Podčetrtek (Uradni list RS, št. 52/2003), Občina Podčetrtek objavlja javni razpis za sofinanciranje programov na področju turizma v letu 2020.

Rok za prijavo na razpis je do vključno 06. marca 2020. Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako “javni razpis za sofinanciranje programov na področju turizma” na naslov Občina Podčetrtek, Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek.

Vloge bo odprla pooblaščena oseba v občinski upravi 09. marca 2020.

Za izvajanje razpisanih programov ima Občina Podčetrtek v proračunu za leto 2020 predvideno 12.000,00 EUR. Sredstva morajo biti porabljena do 31. 12. 2020.

Dodatne informacije so vam na voljo na občinski upravi (03/81 82 786, ga. Simona Šelekar).

 

Prilogi:


Dodano 3.4.2020

Podaljšanje roka za izdajo Sklepov o sofinanciranju društev s področja turizma

Zaradi epidemije Corona virusa in posledično, da se ne more sestati strokovna komisija za vrednotenje programov, se rok za izdajo Sklepa o sofinanciranju podaljša do 15.5.2020.

Priloga: