Javni razpis za sofinanciranje programov na področju turizma v letu 2019

Na podlagi sprejetega Odloka o proračunu Občine Podčetrtek za leto 2019 (Uradni list RS, št. 08/2019) ter 6. člena Pravilnika o sofinanciranju programov na področju turizma v Občini Podčetrtek (Uradni list RS, št. 52/2003), Občina Podčetrtek objavlja javni razpis za sofinanciranje programov na področju turizma v letu 2019.

Za izvajanje razpisanih programov ima Občina Podčetrtek v proračunu za leto 2019 predvideno 12.000,00 EUR. Sredstva morajo biti porabljena do 31. 12. 2019.

Rok za prijavo na razpis je do vključno 18. marca 2019. Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako “javni razpis za sofinanciranje programov na področju turizma” na naslov Občina Podčetrtek, Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek. Vloge bo odprla pooblaščena oseba v občinski upravi 20. marca 2019.

Prilogi:


Sklep o izboru programov za sofinanciranje društev s področja turizma

Na podlagi 7. člena Pravilnika o sofinanciranju programov na področju turizma v Občini Podčetrtek (Uradni list RS št.: 52/2003) in končnega predloga za izbor programa za sofinanciranje, ki ga je pripravila Komisija za vodenje postopka za vrednotenje vlog dne 18.4.2019, izdaja Občinska uprava Občine Podčetrtek naslednji