Javni razpis za sofinanciranje študija v tujini iz proračuna Občine Podčetrtek v letu 2022

Na podlagi določil Odloka o Proračunu Občine Podčetrtek za leto 2022 (Uradni list RS, št. 196/2021) in Pravilnika o sofinanciranju študija v tujini iz proračuna Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št.11/2022), Občina Podčetrtek objavlja

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE ŠTUDIJA V TUJINI IZ PRORAČUNA OBČINE PODČETRTEK V LETU 2022

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izobraževanja na tujih izobraževalnih ustanovah s ciljem pridobitve javno veljavnega spričevala, in sicer za dodiplomski ali podiplomski (magisterski) študij na področju glasbene umetnosti, družboslovja, naravoslovja ali tehnike.

Za izvajanje sofinanciranja študija ima Občina Podčetrtek v proračunu za leto 2022 predvidenih 1.500,00 EUR. Sredstva morajo biti porabljena do 31. 12. 2022.

Rok za prijavo na razpis je odprt do 15. 10. 2022. Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako “javni razpis za sofinanciranje študija v tujini” na naslov Občina Podčetrtek, Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek.

Dodatne informacije so na voljo na občinski upravi (03/81 82 786, ga. Simona Šelekar).

Prilogi: