Javni razpis za sofinanciranje športnih programov v letu 2021

Na podlagi 8. člena Odloka o sofinanciranju športnih programov v Občini Podčetrtek (Uradni list RS, št. 194/2020), Resolucije o nacionalnem programu športa v RS za obdobje 2014-2023 (Uradni list RS, št. 26/2014) in Odloka o proračunu Občine Podčetrtek za leto 2021 (Uradni list RS, št. 1994/2020) objavlja Občina Podčetrtek

javni razpis za sofinanciranje športnih programov v letu 2021

Prijave je potrebno poslati s priporočeno pošto ali oddati osebno na naslov: Občina Podčetrtek, Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek, do vključno 18. marca 2021.

Dodatne informacije so vam na voljo na občinski upravi (03 818-27-86, ga. Simona Šelekar).

Priloge: