Javni razpis za sofinanciranje programov športa v letu 2020

Na podlagi 13. člena Zakona o športu (Ur. L. RS, št. 29/2017), Resolucije o nacionalnem programu športa v RS za obdobje 2014-2023 (Ur.l. RS, št. 26/2014), Pravilnika o financiranju športa v Občini Podčetrtek (Ur. L. RS, št. 23/2011), Pravilnik o načinu in postopku sofinanciranja izvajalcev programa športa (Ur. l. RS, št. 95/99, 11/06, 29/17 – Zšpo-1 in 11/18 ) objavlja Občina Podčetrtek

javni razpis za sofinanciranje programov športa v letu 2020.

Rok za prijavo na javni razpis je vključno do 14. februar 2020.

Prijave je potrebno poslati do roka v zaprti kuverti z oznako »Javni razpis v športu« na naslov: Občina Podčetrtek, Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek. Vloge bo odprla pooblaščena oseba v občinski upravi 17. februarja 2020.

Dodatne informacije so vam na voljo na občinski upravi (03 818-27-86, ga. Simona Šelekar).

 

Priloge:

 


Dodano 22.6.2020

Na podlagi 9. člena Pravilnika o sofinanciranju programov športa v Občini Podčetrtek (Uradni list RS št.: 23/2011) in končnega predloga za izbor programa za sofinanciranje, ki ga je pripravila Komisija za vodenje postopka za vrednotenje vlog dne 9.3.2020, izdaja Občinska uprava Občine Podčetrtek naslednji