Javni razpis za sofinanciranje programov športa v letu 2019

Na podlagi Zakona o športu (Ur. l. RS, št. 29/98), Pravilnika o sofinanciranju letnih programov športa v občini Podčetrtek (Ur. l. RS, št. 23/2011), Odredbe o načinu in postopku sofinanciranja izvajalcev programa športa (Ur. l. RS, št. 95/99) objavlja Občina Podčetrtek javni razpis za sofinanciranje programov športa v letu 2019.

Rok za prijavo na javni razpis je do vključno 25. februarja 2019.

Prijave je potrebno poslati do roka v zaprti kuverti z oznako »Javni razpis v športu« na naslov: Občina Podčetrtek, Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek. Vloge bo odprla pooblaščena oseba v občinski upravi 27. februarja 2019.

Priloge:

Na podlagi 9. člena Pravilnika o sofinanciranju programov športa v Občini Podčetrtek (Uradni list RS št.: 23/2011) in končnega predloga za izbor programa za sofinanciranje, ki ga je pripravila Komisija za vodenje postopka za vrednotenje vlog dne 26.3.2019, izdaja Občinska uprava Občine Podčetrtek naslednji