Javni razpis za sofinanciranje programov športa v letu 2019

Na podlagi Zakona o športu (Ur. l. RS, št. 29/98), Pravilnika o sofinanciranju letnih programov športa v občini Podčetrtek (Ur. l. RS, št. 23/2011), Odredbe o načinu in postopku sofinanciranja izvajalcev programa športa (Ur. l. RS, št. 95/99) objavlja Občina Podčetrtek javni razpis za sofinanciranje programov športa v letu 2019.

Rok za prijavo na javni razpis je do vključno 25. februarja 2019.

Prijave je potrebno poslati do roka v zaprti kuverti z oznako »Javni razpis v športu« na naslov: Občina Podčetrtek, Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek. Vloge bo odprla pooblaščena oseba v občinski upravi 27. februarja 2019.

Priloge: