Javni razpis za sofinanciranje programov športa v letu 2015

Na podlagi Zakona o športu (Ur. l. RS, št. 29/98), Pravilnika o sofinanciranju letnih programov športa v občini Podčetrtek (Ur. l. RS, št. 23/2011), Odredbe o načinu in postopku sofinanciranja izvajalcev programa športa (Ur. l. RS, št. 95/99) objavlja Občina Podčetrtek javni razpis za sofinanciranje programov športa v letu 2015.

Rok za prijavo na javni razpis je vključno do 27. februarja 2015.

Prijave je potrebno poslati do roka v zaprti kuverti z oznako »Javni razpis v športu« na naslov: Občina Podčetrtek, Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek. Vloge bo odprla pooblaščena oseba v občinski upravi 3. marca 2015.

O izboru in višini sredstev bodo izvajalci obveščeni v roku 30 dni od izteka roka za prijavo na javni razpis.