Javni razpis: sofinanciranje priključkov na kanalizacijske sisteme na območju Občine Podčetrtek za leto 2021

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju priključkov na kanalizacijske sisteme komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Podčetrtek (Ur. L. RS št. 90/13, 137/20) objavlja Občina Podčetrtek

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje priključkov na kanalizacijske sisteme komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Podčetrtek za leto 2021

Predmet razpisa je sofinanciranje izvedbe individualnih kanalizacijskih priključkov na javno kanalizacijo v Občini Podčetrtek za leto 2021, katerih upravičeni stroški presegajo 500,00 EUR.

 

Prilogi: