Javni razpis za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Podčetrtek v letu 2014

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 90/2013) objavlja Občina Podčetrtek JAVNI RAZPIS za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Podčetrtek v letu 2014.