Javni razpis za sofinanciranje priključkov na kanalizacijske sisteme komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Podčetrtek za leto 2020

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju priključkov na kanalizacijske sisteme komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Podčetrtek (Ur. L. RS št. 90/2013) objavlja Občina Podčetrtek javni razpis za sofinanciranje priključkov na kanalizacijske sisteme komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Podčetrtek za leto 2020.

Predmet razpisa je sofinanciranje izvedbe individualnih kanalizacijskih priključkov na javno kanalizacijo v Občini Podčetrtek za leto 2020, katerih upravičeni stroški presegajo 500,00 EUR.

Rok za oddajo vloge je do vključno:  30.09.2020

Dodatne informacije v času uradnih ur na naslovu Občine Podčetrtek, Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek, kontaktna oseba Polona NOVAK 03 818 27 84 ali na tajnistvo.obcina@podcetrtek.si oz. polona.novak@podcetrtek.si

 

Prilogi: