Ureditev lokalne ceste LC 317050 Podčetrtek – Sodna vas

1. Razpisna dokumentacija odprti postopek LC Podčetrtek-Sodna vas (.pdf)
2.
Popis del (.pdf)
2.1.
Popis del in predizmere (.pdf)
3.
Tehnično poročilo (.pdf)
4.
Skica karakteristična (.pdf)
5.
Skica pregledna (.pdf)
6.
Podčetrtek (.jpg)
7.
Marjan VANČEK (.tif)
8.
NP_LC 317050 Sodna Vas Karakteristični (.dwg)
9.
PS_LC 317050 Sodna Vas Pregledna (.dwg)
10.
I240102 (.tif)
11.
I240105 (.tif)
12.
I240106 (.tif)
13.
I240202 (.tif)
14.
I240205 (.tif)
15.
I240208 (.tif)