Javni razpis za sofinanciranje programov kulturnih dejavnosti v letu 2021

Na podlagi 114. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07-UPB) in 7. člena Pravilnika o sofinanciranju programov kulturnih dejavnosti v Občini Podčetrtek (Uradni list RS, št.97/2012), Občina Podčetrtek objavlja

javni razpis za sofinanciranje programov kulturnih dejavnosti v letu 2021

Rok za prijavo na razpis je do vključno 06. aprila 2021. Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako “javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov” na naslov Občina Podčetrtek, Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek.

Vloge bo odprla pooblaščena oseba v javni upravi 08. aprila 2021.

Dodatne informacije so vam na voljo na občinski upravi (03/81 82 786, ga. Simona Šelekar).

Prilogi: