Javni razpis za sofinanciranje programov kulturnih dejavnosti v letu 2020

Na podlagi 114. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07-UPB) in 7. člena Pravilnika o sofinanciranju programov kulturnih dejavnosti v Občini Podčetrtek (Uradni list RS, št.97/2012), Občina Podčetrtek objavlja

javni razpis za sofinanciranje programov kulturnih dejavnosti v letu 2020

Rok za prijavo na razpis je do vključno 02. marec 2020. Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako “javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov” na naslov Občina Podčetrtek, Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek.

Vloge bo odprla pooblaščena oseba v javni upravi 04. marca 2020.

Dodatne informacije so vam na voljo na občinski upravi (03/81 82 786, ga. Simona Šelekar).

Priloge:

 


Dodano 3.4.2020

Zadeva: Podaljšanje roka za izdajo Sklepov o sofinanciranju kulturnih društev

Zaradi epidemije Corona virusa in posledično, da se ne more sestati strokovna komisija za vrednotenje programov, se rok za izdajo Sklepa o sofinanciranju podaljša do 15.5.2020.

Priloga:

 


Dodano 22.6.2020

Na podlagi 13. člena Pravilnika o sofinanciranju kulturnih programov in projektov v Občini Podčetrtek (Uradni list RS št.: 23/2011) in končnega predloga za izbor programa za sofinanciranje, ki ga je pripravila Komisija za vodenje postopka dne 24.4.2020, izdaja Občinska uprava Občine Podčetrtek naslednji