Javni razpis za sofinanciranje programov kulturnih dejavnosti v letu 2019

Na podlagi 114. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02) in 7. člena Pravilnika o sofinanciranju programov kulturnih dejavnosti v Občini Podčetrtek (Uradni list RS, št.97/2012), Občina Podčetrtek objavlja javni razpis za sofinanciranje programov kulturnih dejavnosti v letu 2019.

Rok za prijavo na razpis je do vključno 11. marca 2019.

Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako “javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov” na naslov Občina Podčetrtek, Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek. Vloge bo odprla pooblaščena oseba v javni upravi 13. marca 2019.

O izboru in višini sredstev bodo izvajalci obveščeni v roku 30 dni od izteka roka za prijavo na javni razpis.

Priloge:

Na podlagi 13. člena Pravilnika o sofinanciranju kulturnih programov in projektov v Občini Podčetrtek (Uradni list RS št.: 23/2011) in končnega predloga za izbor programa za sofinanciranje, ki ga je pripravila Komisija za vodenje postopka dne 3.4.2019, izdaja Občinska uprava Občine Podčetrtek naslednji