Javni razpis za dodelitev proračunskih sredstev za pospeševanje in razvoj kmetijstva v letu 2014

Na podlagi 36. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št.: 51/06, 45/2008), Odloka o proračunu Občine Podčetrtek za leto 2014 (Uradni list RS, št. 109/2013), in Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči v Občini Podčetrtek za programsko obdobje 2007-2013 (Uradni list RS, št. 97/2007), v nadaljevanju: pravilnik, Občina Podčetrtek objavlja javni razpis za dodelitev proračunskih sredstev za pospeševanje in razvoj kmetijstva v Občini Podčetrtek v letu 2014.