Javni razpis za sofinanciranje socialnih in humanitarnih dejavnosti v letu 2021

Na podlagi 53. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 109/08 in 49/09), 4. člena Pravilnika o sofinanciranju socialnih in humanitarnih dejavnosti v Občini Podčetrtek (Uradni list RS, št. 52/2003), Občina Podčetrtek objavlja

javni razpis za sofinanciranje socialnih in humanitarnih dejavnosti v letu 2021

 

Rok za predložitev prijav je do vključno 31. marca 2021. Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako “Javni razpis za socialne in humanitarne programe” na naslov Občina Podčetrtek, Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek.

Vloge bo odprla pooblaščena oseba v občinski upravi 1. aprila 2021.

 

O izboru izvajalcev in višini sredstev bodo kandidati obveščeni v roku 30 dni od izteka roka za prijavo na javni razpis. Predlog o delitvi sredstev pripravi Komisija Odbora za družbene dejavnosti, odločitev o dodelitvi sredstev sprejme tajnik občinske uprave, o pritožbi odloča župan. Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe.

Dodatne informacije so vam na voljo na občinski upravi (03/818 27 86, ga. Simona Šelekar).

 

Priloge: