Javno naročilo: Izgradnja povezovalne ceste in ukinitev nezavarovanega nivojskega prehoda

Občina Podčetrtek je na Portalu javnih naročil z dne 05. 06. 2019, pod številko JN003778/2019-W01, objavil obvestilo o javnem naročilu po postopku oddaje naročila male vrednosti v skladu s 47. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015, 14/2018; v nadaljevanju ZJN-3).

Predmet javnega naročila: »Izgradnja povezovalne ceste in ukinitev nezavarovanega nivojskega prehoda,  AK NPr v km 46+990 Sodna vas 3 na regionalni železniški progi 33 d.m.-Imeno-Stranje, pri katerem se upoštevajo okoljski vidiki«

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do 26. 06. 2019 do 12.00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Priloge: