Opravljanje storitev zimske službe v Občini Podčetrtek za 2015, 2016 in 2017

Občina Podčetrtek, Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek (v nadaljevanju: naročnik) vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo ponudbo po zahtevah razpisne dokumentacije za oddajo javnega naročila za Opravljanje storitev zimske službe v Občini Podčetrtek za zimsko sezono leta 2015, 2016 in 2017.

OBJAVA JAVNEGA NAROČILA: Portal javnih naročil, dne 16.10.2014, pod št. JN110079/2014
VRSTA POSTOPKA: Odprti postopek
ROK ZA PREDLOŽITEV PONUDB: 28.11. 2014 do vključno 12.00 ure
JAVNO ODPIRANJE PONUDB: 28.11. 2014 ob 13.00 uri v prostorih naročnika