Javno naročilo: Rekonstrukcija občinskih cest v Občini Podčetrtek v letu 2023

Občina Podčetrtek je v skladu s 47. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS in 28/23, na Portalu javnih naročil dne 24. 04. 2023, objavila obvestilo o javnem naročilu po postopku oddaje naročila male vrednosti.

Predmet javnega naročila:
REKONSTRUKCIJA OBČINSKIH CEST V OBČINI PODČETRTEK V LETU 2023

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN najkasneje do 12. 05. 2023 do 12.00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

 

Priloga: