Javno naročilo: Rekonstrukcija občinskih cest v Občini Podčetrtek v letu 2020

Občina Podčetrtek je v skladu s 47. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015, 14/2018; v nadaljevanju ZJN-3), na Portalu javnih naročil dne 05. 03. 2020, pod številko JN001428/2020-W01, objavila obvestilo o javnem naročilu po postopku oddaje naročila male vrednosti.

 

Predmet javnega naročila: REKONSTRUKCIJA OBČINSKIH CEST V OBČINI PODČETRTEK V LETU 2020
Javno naročilo ni razdeljeno na sklope.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN najkasneje do 24. 03. 2020 do 12.00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

 

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je na naslednji povezavi:  https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=16695

 

Dodano 16.3.2020:
Obveščamo vas, da smo na portalu javnih naročil 16.03.2020 objavili popravek naročila (oznaka naročila je JN001428/2020-K01, povezava do objave: http://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=346909), s katerim smo podaljšali rok za oddajo ponudb do 07. 04. 2020, do 12.00 ure. Rok za oddajo vprašanj se podaljša do 31. 03. 2020 do 10.00 ure.

 

Priloge: