Javno naročilo: Letna vzdrževalna dela na občinskih cestah 2020

Občina Podčetrtek je v skladu s 47. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015, 14/2018; v nadaljevanju ZJN-3), na Portalu javnih naročil dne 17. 01. 2020, pod številko JN000245/2020-W01, objavila obvestilo o
javnem naročilu po postopku oddaje naročila male vrednosti.

 

Predmet javnega naročila: LETNA VZDRŽEVALNA DELA NA OBČINSKIH CESTAH V OBČINI PODČETRTEK ZA LETO 2020

 

Vabimo vas k sodelovanju v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

 

Priloge: