Javno naročilo za dobavo kurilnega olja za OŠ Podčetrtek

Na Portalu javnih naročil z dne 06.11.2012, pod št. objave JN11910/2012, je bilo s strani pooblaščenca  Občine Podčetrtek v skladu s četrtim odstavkom 16. člena Zakona o javnem naročanju objavljeno obvestilo o javnem naročilu (v nadaljevanju: javni razpis), predmet razpisa: »DOBAVA KURILNEGA OLJA ZA POTREBE OSNOVNE ŠOLE PODČETRTEK«, v skladu   z a) točko prvega odstavka 30. člena ZJN, z namenom sklenitve okvirnega sporazuma za obdobje 1 (enega) leta.